Centrum Zdrowia Fresenius

Gryfino / Ińsko / Łobez / Resko

Oferta

Lp.

Nazwa usługi

Cena

1

 AlAt

7,50

2

 Albuminy

5,50

3

 Amylaza /Diastaza - surowica lub mocz

8,00

4

 Androstendion

40,00

5

 anty-CCP

45,00

6

 Anty - HBs

35,00

7

 Anty - HCV (wzw typu C)

30,00

8

 Anty - TG

37,00

9

 Anty - TPO

37,00

10

 ASO latex

10,00

11

 AspAt

5,50

12

 Beta HCG

25,00

13

 Białko całkowite

6,50

14

 Białko CRP -  ilościowo

16,00

15

 Białko CRP - jakościowo latex

10,00

16

 Bilirubina całkowita

7,50

17

 Borelioza IgG

40,00

18

 Borelioza IgM

40,00

19

 Bruceloza

55,00

20

 CA - 125 (marker raka jajnika)

35,00

21

 CA - 15.3

35,00

22

 CA - 19.9 (marker p. pokarmowego)

35,00

23

 CEA (antygen karcinoembrionalny)

35,00

24

 Cholesterol całkowity

6,50

25

 Chlorki

6,00

26

 Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT)

8,00

27

 Czas protrombinowy PT (INR)

7,50

28

 Czynnik lateksowy - RF

9,00

29

 D - Dimery

33,00

30

 Demodex

17,00

31

 Estradiol

20,00

32

 Fibrynogen

8,00

33

 Ferrytyna

27,00

34

 Fosfataza alkaliczna ALP

5,50

35

 Fosfor nieorganiczny

8,00

36

 FSH

20,00

37

 FT3

20,00

38

 FT4

20,00

39

 Gazometria

20,00

40

 Glutanylotranspeptyolaza  GGTP

8,00

41

 Glukoza we krwi

6,00

42

 Grupa krwi z przeciwciałami

35,00

43

 HDL - cholesterol

7,00

44

 Hemoglobina glikowana - HbA1c

27,00

45

 HIV p/ciała

25,00

46

 IgE całkowite (alergie)

32,00

47

 Jonogram (sód, potas)

9,00

48

 Kał - krew utajona

15,00

49

 Kał wymaz celofanowy na owsiki

6,00

50

 Kał - pasożyty

6,00

51

 Kał - resztki pokarmowe

7,00

52

 Kinaza kreatynowa - CK

7,00

53

 Kreatynina

8,00

54

 Krzywa cukrowa TOG-50

9,50

55

 Krzywa cukrowa dwupunktowa

12,00

56

 Kwas moczowy

7,00

57

 Lamblie - antygen w kale

29,00

58

 Leukocyty

6,50

59

 LDH

9,00

60

 LH

20,00

61

 Lit

40,00

62

 Magnez

6,50

63

 Miedź + Magnez

70,00

64

 Mocz - badanie ogólne

7,50

65

 Mocz mikroalbuminuria

18,00

66

 Mocznik

8,00

66

 Mononukleoza  latex

32,00

68

 Morfologia krwi CBC

7,50

69

 Morfologia krwi 5-Diff

9,00

10

 OB

5,00

71

 Odczyn Coombsa

21,00

72

 Odczyn Waaler - Rosego latex

9,00

73

 Płytki krwi

6,50

74

 Posiew moczu uromedium

15,00

75

 Posiew moczu z antybiogramem

42,00

76

 Progesteron

22,00

77

 Prolaktyna

20,00

78

 Proteinogram

20,00

79

 Przeciwciała przeciwjądrowe latex

20,00

80

 PSA

25,00

81

 Retikulocyty

8,00

82

 Rozmaz krwi obwodowej

5,00

83

 Równowaga kwasowo - zasadowa

20,00

84

 Różyczka IgG

35,00

85

 Różyczka IgM

37,00

86

 Testosteron

30,00

87

 Selen

50,00

88

 Selen + Żelazo + Cynk

70,00

89

 TIBC

12,00

90

 Toksoplazma IgG

30,00

91

 Toksoplazma IgM

32,00

92

 Transferyna

25,00

93

 Trójglicerydy

8,00

94

 TSH

17,00

95

 Wapń całkowity

8,50

96

 WR

9,00

97

 Żelazo

9,00

Proszę zapoznać się z naszą Polityką prywatności oraz Ochroną danych osobowych.

ZAMKNIJ