Wyszukiwarka
plenderu
  • Gryfino / tel. 91 469 06 64
  • Ińsko / tel.91 562 30 16
  • Łobez / tel. 91 852 42 91
  • Resko / tel. 91 852 42 92
Treść główna

Opis świadczeń udzielanych w Szpitalu:
1) hospitalizację - całodobowe udzielanie świadczeń w trybie nagłym i planowym, obejmujące proces diagnostyczno - terapeutyczny trwający od chwili przyjęcia pacjenta do szpitala do momentu jego wypisu; hospitalizacja obejmuje: kwalifikację do leczenia szpitalnego, badania diagnostyczne i terapię zlecone przez lekarza oraz profilaktykę, pielęgnację i rehabilitację, niezbędne w toku leczenia, jak również wszelkie świadczenia związane z pobytem, w tym usługę transportu sanitarnego;

2) świadczenie w trybie jednodniowym - całodzienne udzielanie świadczeń w trybie planowym, obejmujące proces diagnostyczny lub terapeutyczny; wykonywane na rzecz pacjenta z intencją wypisania go w tym samym dniu;

3) świadczenie w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) - całodobowa gotowość do udzielania świadczeń oraz świadczenia udzielane w trybie zagrożenia życia i zdrowia, obejmujące procedury diagnostyczno – terapeutyczne, a w szczególności świadczenia polegające na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej, w tym w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci. Świadczenia SOR obejmują, w razie potrzeby, zabezpieczenie medyczne pacjentów oraz zapewnienie transportu w razie konieczności leczenia specjalistycznego. Pobyt w SOR musi być zakończony wypisem;

4) świadczenie w szpitalnej izbie przyjęć – całodobowa gotowość do udzielania świadczeń w trybie nagłym oraz porady udzielone pacjentowi w izbie przyjęć obejmujące świadczenia diagnostyczno - terapeutyczne, niekończące się decyzją o hospitalizacji. Świadczenia udzielane w szpitalnej izbie przyjęć obejmować mogą również procedury medyczne realizowane w szpitalnym oddziale ratunkowym. Świadczenia udzielane w szpitalnej izbie przyjęć obejmują, w razie potrzeby, zabezpieczenie medyczne pacjentów oraz zapewnienie transportu w razie konieczności kontynuacji leczenia specjalistycznego;

5) świadczenie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii - postępowanie mające na celu podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia, spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu;

6) świadczenie w zakresie chemioterapii - terapia substancją czynną stosowaną zgodnie z Katalogiem świadczeń onkologicznych – chemioterapia;

7) świadczenie w zakresie programów terapeutycznych (lekowych) – terapia substancją czynną stosowaną zgodnie z Katalogiem programów terapeutycznych (lekowych) oraz opisami programów stanowiącymi załącznik do tego Katalogu.- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.

Partnerzy

Nagrody i certyfikaty

NZOZ Intermed

Newsletter

Zapisz się. Będziesz na bieżąco informowany o wszystkich naszych nowościach. Wpisując adres email, akceptujesz politykę ochrony danych osobowych

Proszę zapoznać się z naszą Polityką prywatności oraz Ochroną danych osobowych.

ZAMKNIJ